Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    …….«Ἐγώ δέ ἐς ἱερόν»/εἶπεν ὁ Τυανεύς στό τέλος «παρελθὼν/πολλῷ ἄν ἥδιον ἐν αὐτῷ μικρῷ/ὄντι ἄγαλμα ἐλέφαντός τε καί χρυσοῦ/ἴδοιμι ἤ ἐν μεγάλῳ κεραμεοῦν τε καί φαῦλον.»

  • !

    Τό «κεραμεοῦν» καί «φαῦλον»· τό σιχαμερό:/ποὺ κιόλας μερικούς (χωρίς προπόνησι ἀρκετή)/ἀγυρτικῶς ἐξαπατᾶ. Τό κεραμεοῦν καί φαῦλον.

Ἀπολλώνιος ὁ Τυανεύς ἐν Ρόδῳ

Γιά τήν ἁρμόζουσα παίδευσι κι ἀγωγή

ὁ Ἀπολλώνιος ὁμιλοῦσε μ’ ἕναν

νέον ποὺ ἔκτιζε πολυτελῆ

οἰκίαν ἐν Ρόδῳ. «Ἐγώ δέ ἐς ἱερόν»

εἶπεν ὁ Τυανεύς στό τέλος «παρελθὼν

πολλῷ ἄν ἥδιον ἐν αὐτῷ μικρῷ

ὄντι ἄγαλμα ἐλέφαντός τε καί χρυσοῦ

ἴδοιμι ἤ ἐν μεγάλῳ κεραμεοῦν τε καί φαῦλον.» —

Τό «κεραμεοῦν» καί «φαῦλον»· τό σιχαμερό:

ποὺ κιόλας μερικούς (χωρίς προπόνησι ἀρκετή)

ἀγυρτικῶς ἐξαπατᾶ. Τό κεραμεοῦν καί φαῦλον.