Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    «Ρὲ κορόιδα δημοσιογράφοι, ὁ καπιταλισμός, τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος θὰ τὴν κάνει βιομηχανία. Θὰ λανσάρει καινούργια αὐτοκίνητα, καινούργιες μορφὲς ἐνέργειας, καινούργιες τεχνολογίες, καινούργια προϊόντα οἰκολογικά, κάθε εἴδους. Καὶ θὰ μᾶς βάλει νὰ τὰ ἀγοράζουμε, νὰ τὰ χρησιμοποιοῦμε, νὰ τὰ ἐπιδοτοῦμε. Αὐτοὶ ποὺ καταστρέφουν σήμερα τὸ περιβάλλον, αὔριο θὰ ἀπαιτοῦν νὰ τοὺς πληρώσουμε γιὰ νὰ τὸ σώσουν. «Καὶ τότε ποιὸ θὰ ‘ναι τὸ μέγιστο πρόβλημα, γέροντα, τὰ χρόνια ποὺ ‘ρχονται» ρώτησαν. «Οἱ ὀρδὲς τῶν πεινασμένων στὸν τρίτο κόσμο καὶ τῶν φτωχῶν καὶ ἀνέργων στὸν ἀνεπτυγμένο» ἀπάντησε ὁ γέρος καὶ καληνύχτισε, στραγγίζοντας τὸ ποτήρι του. «Εὐλογημένο νὰ ‘ναι» μουρμούρισε.

Ὁ καλόγερος καὶ τὸ περιβάλλον

\"\"

Πρὶν ἀπὸ καμιὰ δεκαπενταριὰ χρόνια, μία παρέα θεσσαλονικιῶν καὶ ἀθηναίων δημοσιογράφων βρέθηκε γιὰ ἕνα τριήμερο στὸ Ἅγιο Ὅρος καὶ διανυκτέρευσε σὲ ἕνα κελί, ποὺ κρατοῦσε ἕνας μοναχός. Στὴν ὁλονύχτια κουβεντούλα, ἐπὶ παντός του ἐπιστητοῦ, ὁ γερό-μοναχὸς (παλιὸς ἀντάρτης τοῦ ΕΛΑΣ, ποὺ διέφυγε στὸ ἐξωτερικὸ γιὰ χρόνια καὶ ἐπέστρεψε νὰ τελειώσει τὴ ζωὴ του στὸ μέρος πού εἶχε βρεῖ προσωρινὸ καταφύγιο στὸν ἐμφύλιο) ἔθεσε στὴν παρέα τὸ ἐρώτημα: Ποιὸ θὰ εἶναι τὸ μεγάλο πρόβλημα πού θὰ βρεῖ μπροστὰ του ὁ παγκόσμιος καπιταλισμὸς τὰ ἑπόμενα χρόνια;
Ἡ σχεδὸν ὁμόφωνη ἀπάντηση ἦταν «ἡ καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος».

Οἱ δημοσιογράφοι, ἀπὸ κεντροαριστερῶν ἕως ἀκροαριστερῶν ἀντιλήψεων, ἀγόρευαν φανατικὰ γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τὴν – κοινὴ – θέση τους. Γιὰ τὸ πῶς τὸ κεφάλαιο, ἔχοντας ὡς μόνο κίνητρο καὶ ὁδηγὸ τὸ κέρδος, θυσιάζει ἀδίστακτα τὸ περιβάλλον, τὸν πλοῦτο τῆς φύσης, σὲ γῆ, ἀέρα καὶ θάλασσα, προκειμένου νὰ ἀποκομίσει κι ἄλλο, περισσότερο κέρδος.
 
Πῶς καίει καὶ οἰκοπεδοποιεῖ τὰ δάση, πῶς χτίζει τὶς παραλίες, πῶς δηλητηριάζει τὸ νερό, τὸ χῶμα, τὸν ἀέρα, μὲ δηλητήρια, λιπάσματα, μπετόν, ἀπόβλητα, μεταλλαγμένα προϊόντα, αὐθαίρετα σπίτια, ξενοδοχεῖα, ἐργοστάσια. Πῶς τὰ κράτη σὲ Δύση καὶ Ἀνατολὴ ξεπουλᾶνε τὸν φυσικὸ – ἐθνικὸ – ἀνθρώπινο πλοῦτο, γιὰ νὰ τὸν κάνουν παράδεισο ἐκμετάλλευσης οἱ κάθε λογῆς «ἐπενδυτές» καὶ κερδοσκόποι.
 
Πῶς οἱ κυβερνήσεις βομβαρδίζουν στὸ Ἰράκ, τὸ Ἀφγανιστάν ἢ τὴ Γιουγκοσλαβία μὲ «μίνι πυρηνικά» ποὺ θὰ σκοτώνουν καὶ θὰ τερατογεννοῦν γιὰ γενιές.
 
Πῶς οἱ πολίτες – καταναλωτές, ἀκολουθῶντας τὸ παράδειγμα τῶν «μεγάλων» καταστρέφουν ὅ,τι «μικρό» τούς βρίσκεται βολικό. Ἀπὸ τὶς πλαστικὲς σακοῦλες, τὰ πλαστικὰ φαγητὰ  μέχρι τὰ «θηριώδη» Ι.Χ. πού κατακλύζουν τοὺς δρόμους καὶ τὰ αὐθαίρετα ποὺ χτίζουν σὲ καμένα δάση καὶ πάνω στὸ κῦμα.
 
Αὐτὰ κι ἄλλα πολλὰ ἀράδιασαν οἱ φίλοι δημοσιογράφοι, μὲ εὐγλωττία, ποὺ ὑποστηριζόταν δυναμικὰ ἀπὸ τὸ ἐξαιρετικὸ ρακὶ παραγωγῆς τοῦ γερό-μοναχοῦ. Ὁ ὁποῖος, ἐνῶ ἡ ὥρα τοῦ ὄρθρου εἶχε παρέλθει, χωρὶς τὸ ἀντίστοιχο τελετουργικό τοῦ Ἁγίου Ὅρους, εἶπε «εὐλογῶντας» τὸ τελευταῖο καραφάκι: «Ρὲ κορόιδα δημοσιογράφοι, ὁ καπιταλισμός, τὴν προστασία τοῦ περιβάλλοντος θὰ τὴν κάνει βιομηχανία. Θὰ λανσάρει καινούργια αὐτοκίνητα, καινούργιες μορφὲς ἐνέργειας, καινούργιες τεχνολογίες, καινούργια προϊόντα οἰκολογικά, κάθε εἴδους. Καὶ θὰ μᾶς βάλει νὰ τὰ ἀγοράζουμε, νὰ τὰ χρησιμοποιοῦμε, νὰ τὰ ἐπιδοτοῦμε. Αὐτοὶ ποὺ καταστρέφουν σήμερα τὸ περιβάλλον, αὔριο θὰ ἀπαιτοῦν νὰ τοὺς πληρώσουμε γιὰ νὰ τὸ σώσουν.
 
«Καὶ τότε ποιὸ θὰ \’ναι τὸ μέγιστο πρόβλημα, γέροντα, τὰ χρόνια ποὺ \’ρχονται» ρώτησαν. «Οἱ ὀρδὲς τῶν πεινασμένων στὸν τρίτο κόσμο καὶ τῶν φτωχῶν καὶ ἀνέργων στὸν ἀνεπτυγμένο» ἀπάντησε ὁ γέρος καὶ καληνύχτισε, στραγγίζοντας τὸ ποτήρι του. «Εὐλογημένο νὰ \’ναι» μουρμούρισε.
 
Ὁ γέρος ζεῖ ἀκόμα (κοντὰ στὰ 87) καὶ ἡ «προφητεία του» κοντεύει νὰ ἐκπληρωθεῖ. Ἐξάλλου τὸ «νέφος εἶναι πολιτικό», ποὺ εἶπε καὶ ὁ συγχωρεμένος ὁ Τρίτσης.