Ἐπιστολή πρός τήν συνείδησή μου

 

  
[Ἐπιστολὴ πολυτέκνου πρὸς τὸ περιοδικό τῆς «Πανελλήνιας Ἑνώσεως Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.)]
 
 
 
Ἀγαπητοὶ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων,

σᾶς χαιρετῶ καὶ σᾶς εὔχομαι κάθε καλὸ ἀπὸ τὸ Θεό!… Ἡ οἰκογένειά μου εἶναι ὅλη καλά. Κανένα οἰκονομικὸ πρόβλημα δὲν ὑπάρχει. Ἔχω στὸ Βιβλιάριο 230 εὐρὼ καὶ νοιώθω πάμπλουτος! Τέλος τοῦ μήνα περιμένω 805 εὐρὼ καθυστερούμενα καί, ἂν ζήσω μέχρι τὰ Χριστούγεννα, θὰ πάρω δῶρο 1.100 εὐρὼ περίπου.

Φοβοῦμαι μὴ γίνω φιλάργυρος. Μὴ γένοιτο! Τὸ τρίτο κατὰ σειρὰν θανάσιμο ἁμάρτημα εἶναι ἡ φιλαργυρία, «ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία» (Κολασ. 3, 6). «Κλῖνον τὴν καρδίαν μου εἰς τὰ μαρτύριά σου (=τὶς Ἐντολές Σου) καὶ μὴ εἰς πλεονεξίαν» (Ψαλμ. 118, 36). Ποῦ εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη μας στὴν Πρόνοια τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας; Μὲ ἕνα μισθὸ συντηρούμεθα τόσα ἄτομα (8) καὶ ἔχω καὶ καταθέσεις! Δὲν μᾶς λείπει τίποτε. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μισθό μου, κάνω καὶ μεροκάματα τὰ ἀπογεύματα καὶ τὰ Σάββατα. Κυριακὴ δὲν ἐργάζομαι ποτέ. Ἡ Κυριακὴ εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Κύριο.

Γι’ αὐτό, ἂν θέλετε, μὴν ξαναστείλετε ἐπιταγή. Δὲν ὑπάρχει οἰκονομικὸ πρόβλημα, ὅπως σᾶς ἐξήγησα. Ὑπάρχουν ἄλλοι ἐντελῶς ἄνεργοι, χῆρες, ἀνήμποροι γιὰ ἐργασία κλπ. Εἶναι ἁμαρτία ἐγώ, ποὺ ἔχω καὶ Βιβλιάριο, νὰ παίρνω ἐπιταγή. Τί λόγο θὰ δώσω στὸ Θεό; Ἂς κάμω καὶ καμμιὰ κατάθεση στὸν Οὐρανό.

Ἀρκετὰ ὅμως σᾶς κούρασα. Εὔχομαι ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός μας νὰ σᾶς ἔχει ὅλους πάντα καλά.
 
 

Μὲ σεβασμὸ καὶ πολλὴ ἀγάπη ἐν Χριστῷ
Ν. Καρδίτσας, Αὔγουστος 2008.

Σ. Ζ.