Οὐσία καί βάθος μέσα στόν γάμο

Λόγια ἀγάπης νά τῆς λές:…

Ἐγὼ ἀπὸ ὅλα, τή δική σου ἀγάπη προτιμῶ καὶ τίποτε δέν μοῦ εἶναι τόσο βασανιστικὸ ἤ δυσάρεστο, ὅσο τὸ νά βρεθῶ κάποτε σὲ διαστάση μαζί σου. Κι ἂν ὅλα χρειασθεῖ νά τὰ χάσω, …κι ἂν στούς ἐσχάτους βρεθῶ κινδύνους, ὁτιδήποτε κι ἂν πάθω, ὅλα μοῦ εἶναι ἀνεκτὰ κι ὑποφερτά, ὅσο ἐσύ μοῦ εἶσαι καλά. Καὶ τὰ παιδιά, τότε μοῦ εἶναι περιπόθητα, ἐφ’ ὅσον ἐσὺ μᾶς συμπαθεῖς…

Ἴσως κάποτε σοῦ πεῖ: Ποτὲ ὡς τώρα δέν ξόδεψα ἀπὸ τὰ δικὰ σου, ἔχω ἀκόμη τὰ δικά μου, πού μοῦ ‘δωσαν οἱ γονεῖς μου. Τότε πές της: Τὶ λές καλή μου; Ἔχεις ἀκόμη τὰ δικὰ σου; Ποιά λέξη μπορεῖ νά ‘ναι χειρότερη ἀπὸ αὐτή; Σῶμα δέν ἔχεις πιὰ δικό σου κι ἔχεις χρήματα; Δέν εἴμαστε δύο σώματα μετὰ τὸ γάμο, ἀλλὰ γίναμε ἕνα. Δέν ἔχουμε δύο περιουσίες, ἀλλὰ μία… Ὅλα δικὰ σου εἶναι, κι ἐγὼ δικὸς σου εἶμαι, κορίτσι μου.

Αὐτὸ μὲ συμβουλεύει ὁ Παῦλος λέγοντας ὅτι ὁ ἄνδρας δέν ἐξουσιάζει τὸ σῶμα του, ἀλλὰ ἡ γυναῖκα. Κι ἂν δέν ἔχω ἐγὼ ἐξουσία στό σῶμά μου, ἀλλὰ ἐσύ, πόσο μᾶλλον δικὰ σου εἶναι τὰ χρήματα… Ποτὲ νά μὴν τῆς μιλᾶς μὲ πεζὸ τρόπο, ἀλλὰ μὲ φιλοφροσύνη, μὲ τιμή, μὲ ἀγάπη πολλή. Νά τὴν τιμᾶς, καὶ δὲ θὰ βρεθεῖ στήν ἀνάγκη νά ζητήσει τὴν τιμὴ ἀπὸ ἄλλους…

Νά τὴν προτιμᾶς ἀπὸ ὅλους γιά ὅλα, γιά τὴν ὀμορφιά, γιά τή σωφροσύνη της, καὶ νά τὴν ἐγκωμιάζεις. Νά κάνεις φανερὸ ὅτι σ’ ἀρέσει ἡ συντροφιὰ της κι ὅτι προτιμᾶς νά μένεις στό σπίτι γιά νά ‘σαι μαζὶ της ἀπὸ τὸ νά βγαίνεις στήν ἀγορά. Ἀπὸ ὅλους τοὺς φίλους νά τὴν προτιμᾶς, καὶ ἀπὸ τὰ παιδιά πού σοῦ χάρισε, κι αὐτὰ ἐξαιτίας της νά τὰ ἀγαπᾶς.