Τά ἄνθη τῆς κλοπῆς

Παραχωροῦμε σήμερα τὴ στήλη γιὰ νὰ δημοσιευθεῖ μὲ τὶς ἀναγκαῖες, λόγω χώρου, περικοπὲς ἐπιστολὴ ἀναγνώστριας, τῆς ὁποίας τὸ παιδὶ διαγωνίσθηκε γιὰ νὰ λάβει τὸ International Baccalaureate. Ὡς γνωστόν, κάποιος καθηγητὴς ἔκλεψε τὰ θέματα καὶ τὰ πούλησε σὲ γονεῖς διαγωνιζόμενων μαθητῶν.

Ἀγαπητὲ κ. Καρκαγιάννη

Εἶμαι μητέρα μαθητῆ τοῦ International Baccalaureate. Τὸ θέμα τῆς διαρροῆς θεμάτων στὶς ἐξετάσεις μὲ ἀποτέλεσμα τὴν καθυστέρηση τῶν ἀποτελεσμάτων στὰ κέντρα τοῦ International Baccalaureate τῆς Ἀθήνας εἶναι γνωστό. Τὸ θέμα τὸ παρακολούθησα ἀπὸ τὸν Τύπο καὶ τὴν τηλεόραση καὶ ἐνημερώθηκα γιὰ ἔρευνες ποὺ γίνονται προκειμένου νὰ διαπιστωθεῖ ὁ τρόπος τῆς διαρροῆς στὴ Γενεύη, καθὼς καὶ γιὰ τὸν καθηγητὴ ποὺ συνελήφθη γιατί πούλησε τὰ θέματα. Ὅλοι ὅσοι ἐμπλέκονται ὑπὸ τὶς ἄνω ἰδιότητες ἀποτελοῦν ἄτομα κατακριτέα ποὺ διέπραξαν ποινικῶς κολάσιμες πράξεις καὶ καταλείπεται στὴ δικαιοσύνη τοῦ ἁρμόδιου κράτους νὰ διαλευκάνει τὸ θέμα καὶ νὰ ἐπιβάλει κυρώσεις.

Ἐπιτρέψτε μου ὅμως νὰ ἔχω τὴν ἄποψη ὅτι τὸ θέμα στὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἑστιαστοῦμε δὲν εἶναι αὐτό. Ὑπεύθυνοι, κατὰ τὴ γνώμη μου, γιὰ τὸ μεῖζον ἠθικὸ θέμα ποὺ ἀναδεικνύεται ἀπὸ τὶς ἄνω πράξεις δὲν εἶναι παρὰ οἱ γονεῖς ποὺ ἀγοράζουν τὰ θέματα, καὶ μόνον αὐτοί!

Ἀναρωτήθηκα πολλὲς φορὲς αὐτὲς τὶς μέρες γιὰ τὸ μέγεθος τῆς παρακμῆς ποὺ βρίσκεται ἡ κοινωνία μας. Δὲν ξέρω τί ἀξίες καὶ ποιὰ οὐσιαστικὴ παιδεία μπορεῖ νὰ ἔχει ἕνας γονιὸς ποὺ δίνει ὡς ἐφόδιο γιὰ τὸ ξεκίνημα τῆς ἐνήλικης ζωῆς τοῦ παιδιοῦ του, τὶς ἀρχὲς τῆς μηδενικῆς προσπάθειας, τῆς ἀπάτης, τῆς ἐξαπάτησης τῶν φίλων καὶ συμμαθητῶν, τοῦ ψεύδους καὶ ἐν τέλει τῆς ἐπίπλαστης ἀποδοχῆς του ἀπὸ τὴν κοινωνία.

Ἀναρωτιέμαι πού τὸ ὁδηγεῖ αὐτὸ τὸ παιδὶ καὶ ντρέπομαι γιὰ ὅλη τὴν ὑποκρισία ποὺ διέπει τὴ δῆθεν προσπάθειά του νὰ τοῦ προσφέρει τὴν καλύτερη ἐκπαίδευση σὲ ἕνα καλὸ πανεπιστήμιο. Θλίβομαι περισσότερο γιατί γνωρίζω ὅτι ἡ κοινωνία μας δὲν ἔχει πιὰ μηχανισμοὺς ἀντίστασης καὶ πάταξης αὐτῆς τῆς ἐξαθλίωσης, γιὰ νὰ ἀπονείμει δικαιοσύνη καὶ νὰ ἀνταμείψει ἀξίες.

Ἐπειδὴ θεωρῶ δὲ ὅτι οἱ ἠθικὲς δομὲς ἑνὸς ἀτόμου τὸ ἀκολουθοῦν στὸ σύνολο τῶν ἐκδηλώσεών του, οἱ γονεῖς αὐτοί, πλουτίσαντες μᾶλλον μὲ συναφεῖς τρόπους, ἐκπαιδεύουν καὶ τὰ παιδιά τους στὸ σύγχρονο γίγνεσθαι τῆς νεώτερης Ἑλλάδας. Ἀτομικισμός, χρηματισμός, παντελὴς ἔλλειψη παιδείας. Μία κοινωνία δυστυχῶς χρεοκοπημένη, μὲ ἀξία μόνο τὸ χρῆμα. Αὐτὸ τοὺς ἔχει καταξιώσει καὶ ὑποχρεώνει καὶ ἐμᾶς νὰ τοὺς ἀνεχόμαστε.

Σᾶς εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως

Β. Δούσκα
Νομικὸς Σύμβουλος τοῦ Κράτους