Ἐννόημα
    Ἐννόημα

Ἰδίωμα ἐθνικό;

 

Ποιό τὸ τέλος πολλῶν μεγάλων Ἑλλήνων ἀνδρῶν.
  
Ὁ Αἰσχύλος, ἐτῶν 69, στὴν ἐξορία

• Ὁ Εὐριπίδης, ἐτῶν 77, στὴν ἐξορία

• Ὁ Ἡρόδοτος, ἐτῶν 79, στὴν ἐξορία

• Ὁ Ἀναξαγόρας, ἐτῶν 72, στὴν ἐξορία

• Ὁ Ἀριστοφάνης, ἐτῶν 63, στὴν ἐξορία, ἀπὸ τὴν πεῖνα

• Ὁ Πυθαγόρας, ἐτῶν 70, στὴν ἐξορία ἀπὸ τὴν πεῖνα

• Ὁ Πλάτων, ἐτῶν 80, στὴν ἐξορία, ἀπὸ τὴν πεῖνα

• Ὁ Ἰσοκράτης, ἐτῶν 99, στὴν ἐξορία

• Ὁ Σοφοκλῆς, στὴν ἐξορία, ἀπὸ τὴν πεῖνα

• Ὁ Σωκράτης, ἐτῶν 71, ἤπιε τὸ κώνειο

• Ὁ Ἀριστείδης, στὴν ἐξορία, ἀπὸ τὴν πεῖνα

• Ὁ Θεμιστοκλῆς, στὴν ἐξορία

• Ὁ Περικλῆς, παραιτήθηκε λόγω κατηγορίας

• Ὁ Φειδίας, στὴ φυλακὴ

• Ὁ Ἰκτῖνος, στὴν ἐξορία

• Ὁ Θουκιδίδης, στὴν ἐξορία

• Ὁ Ἀλκιβιάδης, στὴν ἐξορία

• Ὁ Δημοσθένης, πῆρε δηλητήριο