Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Ὅμως ὑπάρχουν ἀκόμα/λίγοι ἄνθρωποι/ποὺ δὲν εἶναι κόλαση/ἡ ζωή τους

Οἱ ἀπομείναντες

Ὅμως ὑπάρχουν ἀκόμα

λίγοι ἄνθρωποι

ποὺ δὲν εἶναι κόλαση

ἡ ζωή τους

ὑπάρχει τὸ μικρό πουλί ὁ κιτρινολαίμης

ἡ Fraulein Ramser

καὶ πάντοτε τοῦ ἥλιου οἱ ἀπομείναντες

οἱ ἐρωτευμένοι μὲ ἥλιο ἤ μὲ φεγγάρι

ψάξε καλά

βρές τους, Ποιητή!

κατάγραψέ τους προσεχτικά

γιατί ὅσο πάν καὶ λιγοστεύουν

λιγοστεύουν.