Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    κι ἕνας ἀπό μᾶς, ὁ πιὸ καλός,/ἐλπίζει ἀκόμα/ἀλλὰ ντρέπεται νὰ τὸ πεῖ…

Πρόλογος

Στοὺς φίλους μου

Κόβεται ἡ δική μας ἀναπνοή,

χάνεται ὁ χρόνος, παιδιά·

σὲ φωνὴ μοιάζει

ποὺ ζύγωσε

μᾶς προσπέρασε

μὰ δὲν ἀκούστηκε,

κι ἕνας ἀπό μᾶς, ὁ πιὸ καλός,

ἐλπίζει ἀκόμα

ἀλλὰ ντρέπεται νὰ τὸ πεῖ…