Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Λαχανιασμένα κάποιος φτάνει στὴ γιορτὴ/καὶ εἶναι ὁ χρόνος μὲ αὐλὸ

Νύφη

\"\"

Νύφη μᾶς ἔρχεται ἡ χαρὰ

Τὸ πρωτοβρόχι ἀνθίζει

Στήνουν χορὸ στὴ γειτονιὰ τ\’ ἀηδόνια

Φέρνουν τραγούδια οἱ κομψὲς νεράιδες τοῦ νεροῦ

Μάλαμα γίνονται οἱ στοχασμοὶ

Μάλαμα οἱ κουβέντες

Ἀποστηθίζουν τὰ φιλιὰ

Οἱ ποιητὲς κι οἱ κοπέλες

Λαχανιασμένα κάποιος φτάνει στὴ γιορτὴ

Καὶ εἶναι ὁ χρόνος μὲ αὐλὸ