Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Ἡ ἄνοιξη εἶναι μιὰ παρθένα ποὺ δὲν τὴν ξέραμεΚαὶ ὅλους μᾶς φίλησε μὲ θάρρος προτοῦ τὸ ζητήσουμε/Τώρα ἀγκαλιάζει τὸν ἄνεμο καὶ κάνει σὰν τρελὴ/Κι ἀναγκάζει κι ἐμᾶς νὰ τὸν ἀγαπήσουμε

Ὁ Ἄνεμος κι ἡ Ἄνοιξη

Ὁ ἄνεμος ρέει μέσα στὴν καρδιά μας

Σὰν οὐρανὸς ποὺ ἔχασε τὸ δρόμο

Δέντρα προσπαθοῦν νὰ τοῦ δέσουν τὰ χέρια

Ἀλλὰ μάταια κοπιάζουν

Ὁ ἄνεμος ἀναπνέει μέσα στὴν καρδιά μας

Σὰν στρατὸς ποὺ ὁρμάει στὸν ἀγῶνα

Τὸν καλωσορίζει ἡ ἄνοιξη στὴν κοιλάδα

Τὸν χαιρετᾶνε τ\’ ἀρώματα τῆς γῆς

Ἡ ἄνοιξη εἶναι μιὰ παρθένα ποὺ δὲν τὴν ξέραμε

Καὶ ὅλους μᾶς φίλησε μὲ θάρρος προτοῦ τὸ ζητήσουμε

Τώρα ἀγκαλιάζει τὸν ἄνεμο καὶ κάνει σὰν τρελὴ

Κι ἀναγκάζει κι ἐμᾶς νὰ τὸν ἀγαπήσουμε