Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Κι ὅλα, ὦ θάμα, κι ὅλα, κ᾿ οἱ ὕμνοι,/καὶ τὰ λόγια καὶ τὰ ἐγκώμια,/σκορπιστήκανε στὰ τετραπέρατα,/καὶ τὰ σάρκωσαν οἱ αἰῶνες,/καὶ γινήκανε φωτοθεοὶ/καὶ ἁρμονίας τέρατα.

Οἱ Θεοί

\"\"

Καὶ πρωτοεῖδε ὁ πρῶτος ἄνθρωπος

τοῦ ἥλιου τὴν ἀνατολή,

καὶ νὰ τῆς γλυκαποκρίνεται

γρίκησε μιὰ μουσική,

κ\’ ἔβγαινε μέσ\’ ἀπ\’ τὰ σπλάχνα του,

καὶ εἶταν ὕμνοι ἡ μουσική,

χίλια λόγια, χίλια ἐγκώμια

πρὸς τῆς μέρας τὴν πηγή.

Κι ὅλα, ὤ θάμα, κι ὅλα, κ᾿ οἱ ὕμνοι,

καὶ τὰ λόγια καὶ τὰ ἐγκώμια,

σκορπιστήκανε στὰ τετραπέρατα,

καὶ τὰ σάρκωσαν οἱ αἰῶνες,

καὶ γινήκανε φωτοθεοὶ

καὶ ἁρμονίας τέρατα.