Ταυτοτητα Κειμένου
Τίτλος: Ταξίδι
Συγγραφέας: Σαραντάρης Γιῶργος
Κατηγορία: Ποίηση
Θέμα: Ταξίδι,
Πηγή/Έκδοση: Σὰν Πνοὴ τοῦ Ἀέρα, Ἐκδόσεις Ἑρμῆς
Χρ. Έκδοσης: 1999
Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Σήμερα ἡ μπόρα πέρασε/Θὰ μᾶς σηκώσει ὁ Θεὸς/Θὰ μᾶς φιλήσει/Θὰ γίνουμε παιδιά του

Ταξίδι

 

Κάτω ἀπὸ ἕνα πεῦκο

Ὁ ἀγέρας δὲ φυσοῦσε

Τραγούδαγε τὸν ὕπνο

Μιὰ κοπέλα

Κάτω ἀπὸ τὸν ὕπνο

Ἡ ἀναπνοὴ μας φύλαγε

Ἡ αὐγὴ

Νὰ περάσει τὸ ρέμα

Ἦταν νύχτα

Ποιὸς ξέρει

Ἂν δὲ γεννηθήκαμε

Τότε

Σὰν κλείνουμε τὰ μάτια

Φοβούμαστε καὶ τώρα

Μήπως γίνουμε ξένοι

O ἕνας στὸν ἄλλο

Ἀλλὰ τότε δὲν ἔφταιγε

Παρεκτὸς ἡ καρδιά μας

Μᾶς ἀγαποῦσε ἡ θάλασσα

Μᾶς ἀγαποῦσε ὁ ὕπνος

Σήμερα ἡ μπόρα πέρασε

Θὰ μᾶς σηκώσει ὁ Θεὸς

Θὰ μᾶς φιλήσει

Θὰ γίνουμε παιδιά του

Πάνω στὴ χλόη

Ὁ στοχασμὸς μας τρέχει

Μελαγχολεῖ σὰ μέλισσα

Μελαγχολεῖ καὶ πάει

Καὶ καβαλάρης ὁ ἄνεμος

Μπροστά του περπατάει

Καὶ χαιρετάει τὰ σύννεφα

Καὶ ἀψηφᾶ τὴ γῆ