Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Νοσταλγοῦσε τή νύχτα/Τόν ὕπνο σά μιὰ ἐλεύθερη σιωπή/Τώρα ὀρέγεται τὸ ρέμα/Τόν ἥλιο τὴ σπηλιά!

Ἐαρινό

Ἀπό ἕνα θαῦμα

Ἀπό ἕνα πρόσωπο πρωΐας

Παίρνεται ὁ θυμός μου

Νοσταλγοῦσε τή νύχτα

Τόν ὕπνο σά μιὰ ἐλεύθερη σιωπή

Τώρα ὀρέγεται τὸ ρέμα

Τόν ἥλιο τὴ σπηλιά!