Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Κ’ ἐπίσης ἔτσι ἀπὸ μᾶς θὰ βλέπεται καὶ θὰ τιμᾶται/ὁ τάφος του, ὅταν ποὺ περνοῦμε στὰ βιβλία.

Λυσίου Γραμματικοῦ Τάφος

Πλησιέστατα, δεξιὰ ποὺ μπαίνεις, στὴν βιβλιοθήκη

τῆς Βηρυτοῦ θάψαμε τὸν σοφὸ Λυσία,

γραμματικόν. Ὁ χῶρος κάλλιστα προσήκει.

Τὸν θέσαμε κοντὰ σ’ αὐτά του ποὺ θυμᾶται

ἴσως κ’ ἐκεῖ — σχόλια, κείμενα, τεχνολογία,

γραφές, εἰς τεύχη ἑλληνισμῶν πολλὴ ἑρμηνεία.

Κ’ ἐπίσης ἔτσι ἀπὸ μᾶς θὰ βλέπεται καὶ θὰ τιμᾶται

ὁ τάφος του, ὅταν ποὺ περνοῦμε στὰ βιβλία.