Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Ἡ γέννησή σας δὲν εἶναι δικό σας κατόρθωμα. Γι’ αὐτὸ δὲν βλέπουμε τὸν λόγο νὰ σᾶς δώσουμε ρεπό.

  • !

    Γιὰ τέτοια λάθη δὲν δίνεται ρεπό. Ἡ σύντομη ἡδονὴ ποὺ νιώσατε κατὰ τὴν σύλληψη εἶναι παροχὴ τῆς ἐταιρίας.

Κανονισμὸς λειτουργίας ἐταιρίας

 
 
 
\"\"
 

Κανονισμὸς λειτουργίας γιὰ ρεπὸ – ἀπουσίες

Δὲν δικαιολογεῖται. Ἀκόμα καὶ ἰατρικὴ γνωμάτευση εἶναι ἄκυρη, διότι, ἐφόσον ἤσασταν σὲ θέση νὰ πᾶτε στὸ γιατρό, μπορούσατε νὰ ἔρθετε καὶ στὴν δουλειά.

Θάνατος συγγενῆ

Δὲν δικαιολογεῖται. Δὲν μπορεῖτε πλέον νὰ κάνετε τίποτα γιὰ τὸν μακαρίτη καὶ ὁποιοσδήποτε ἄλλος μπορεῖ νὰ μεριμνήσει γιὰ τὶς ἀπαραίτητες διαδικασίες. Ἂν κανονίσετε νὰ γίνει ἡ κηδεία ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα, μπορεῖτε νὰ φύγετε μισὴ ὥρα νωρίτερα, ἂν βέβαια ἔχετε ὁλοκληρώσει τὴν δουλειά σας.

Δικός σας θάνατος

Θὰ δείξουμε πλήρη κατανόηση, ἀρκεῖ νά:
1. Μᾶς ἐνημερώσετε ἐγκαίρως, ὥστε νὰ βρεθεῖ ἀντικαταστάτης..
2. Μᾶς πάρετε τηλέφωνο τὸ ἀργότερο ὡς τὶς 8.00 τὸ πρωὶ γιὰ νὰ λάβουμε τὰ ἀναγκαῖα μέτρα.
3. Μᾶς ὑπογράψετε ἐσεῖς καὶ ὁ γιατρὸς σας βεβαίωση ὅτι ἔχετε πεθάνει.
4. Ἂν δὲν ἔχουμε καὶ τὶς 2 ὑπογραφές, γιὰ τὸν χρόνο ποὺ εἴσαστε ἀπὼν θὰ ὑπάρχουν κρατήσεις, μεταβιβαζόμενες στοὺς κληρονόμους σας.

Ἐγχειρήσεις

Ἀπαγορεύονται. Σᾶς ἔχουμε προσλάβει ἀκέραιους. Ἀφαίρεση ἢ ἀλλοίωση ὁποιουδήποτε ὀργάνου παραβιάζει τὸ συμβόλαιο ἐργασίας.

Ἀργυρὴ ἢ χρυσὴ ἐπέτειος γάμου

Δὲν δίνεται ρεπό. Ἂν εἶστε παντρεμένοι 25 ἢ 50 χρόνια μὲ τὸν ἴδιο ἄνθρωπο, τότε εἶστε πολὺ εὐτυχεῖς νὰ ἔρχεστε στὴν δουλειά.

Γενέθλια

Ἡ γέννησή σας δὲν εἶναι δικό σας κατόρθωμα. Γι\’ αὐτὸ δὲν βλέπουμε τὸν λόγο νὰ σᾶς δώσουμε ρεπό.

Ὀνομαστικὴ ἑορτὴ

Ἡ ἐταιρία ὑποστηρίζει τὸ ἀπόρρητο τῶν προσωπικῶν δεδομένων. Ἄρα ἡ ὀνομαστικὴ ἑορτή, ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ κοινοποίηση τοῦ μικροῦ σας ὀνόματος σὲ τρίτους, ἀπαγορεύεται νὰ ἑορτάζεται.

Γέννηση παιδιοῦ

Γιὰ τέτοια λάθη δὲν δίνεται ρεπό. Ἡ σύντομη ἡδονὴ ποὺ νιώσατε κατὰ τὴν σύλληψη εἶναι παροχὴ τῆς ἐταιρίας.