Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Ἐὰν θέλεις νὰ μὲ καλέσεις γιὰ δεῖπνο ἢ νὰ μὲ πᾶς στὸ θέατρο ἁπλὰ ἄρχισε νὰ μιλᾶς !!!!!!!!!!!

Ὁ τηλεφωνητὴς τῆς γιαγιᾶς

\"\"

Σᾶς ὁμιλεῖ ὁ αὐτόματος τηλεφωνητὴς τῆς γιαγιᾶς:

-Καλημέρα, αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἀπουσιάζω, παρακαλῶ ἀφῆστε τὸ μήνυμα μετὰ τὸν χαρακτηριστικὸ ἦχο beeeeeppp …

– Ἐὰν εἶσαι ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιά μου πίεσε 1 ἢ 2 (ἀνάλογα ποιὸ παιδὶ εἶσαι) καὶ στὴ συνέχεια χρησιμοποίησε τὶς ἑπόμενες ἐπιλογὲς:

-ἐὰν θέλεις νὰ κρατήσω τὰ παιδιὰ πίεσε 2

-ἐὰν θέλεις νὰ σοῦ πλύνω τὰ ροῦχα καὶ νὰ σιδερώσω πίεσε τὸ 3

-ἐὰν θέλεις νὰ κοιμηθοῦν τὰ παιδιὰ ἐδῶ πίεσε 4

-ἐὰν θέλεις νὰ πάρω τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὸ σχολεῖο πίεσε 5

-ἐὰν θέλεις φαγητὸ νὰ στείλω στὸ σπίτι πίεσε 6

-ἐὰν θέλεις νὰ ἔρθεις νὰ φᾶς ἐδῶ πίεσε 7

-ἐὰν χρειάζεσαι λεφτὰ πίεσε 8

-Ἐὰν θέλεις νὰ μὲ καλέσεις γιὰ δεῖπνο ἢ νὰ μὲ πᾶς στὸ θέατρο ἁπλὰ ἄρχισε νὰ μιλᾶς !!!!!!!!!!!