Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    ἀναρωτιέμαι τὴν κακολόγησε κανεὶς/τὴν ἐπιλήψιμη ἐλπίδα;/Κανείς. Ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνη/τὴν παλαιῶν ἀρχῶν ἀπελπισία.

Τὰ ἀγνοούμενα

Πῶς δηλαδὴ μὲ ποιὸ ἀσφαλέστερο μέσον

νὰ ἔφευγες.

Μέσω μιᾶς χειραψίας;

Διάβασε τὸ φάκελό της νὰ φρίξεις

πόσα χέρια χάσανε τὴ ζωή τους

στοὺς παγετῶνες της θαμμένα πόσα

στοὺς καύσωνές της ἀποτεφρώθηκαν

καὶ πόσα ἀκόμα τὰ ἀγνοούμενα

– τὰ \’χουνε πιὰ ξεγράψει οἱ δικοί τους.

Σκέπτομαι

τόσες φορὲς φιλήθηκε μὲ τὸ Θεὸ

ἡ ἐλπίδα ὅταν

ποιὸς ἐγκατέλειπε τὸν ἄλλον

δὲν ἔγινε γνωστὸ

σὲ βαρυχειμωνιὰ δημόσια φιλήθηκε

ἐνώπιον ἀνθρωπότητος

διάτρητης ἀπὸ πίστη καταρρακτώδη

ἀναρωτιέμαι τὴν κακολόγησε κανεὶς

τὴν ἐπιλήψιμη ἐλπίδα;

Κανείς. Ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνη

τὴν παλαιῶν ἀρχῶν ἀπελπισία.