Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Δὲν ἔχω γράψει ποιήματα/δὲν ἔχω γράψει ποιήματα/μόνο σταυροὺς/σὲ μνήματα/καρφώνω

Ὁ στρατιώτης ποιητής

\"\"

Δὲν ἔχω γράψει ποιήματα

μέσα σὲ κρότους

μέσα σὲ κρότους

κύλησε ἡ ζωή μου

Τὴ μιὰν ἡμέρα ἔτρεμα

τὴν ἄλλην ἀνατρίχιαζα

μέσα στὸ φόβο

μέσα στὸ φόβο

πέρασε ἡ ζωή μου

Δὲν ἔχω γράψει ποιήματα

δὲν ἔχω γράψει ποιήματα

μόνο σταυροὺς

σὲ μνήματα

καρφώνω