Ἐννόημα
    Ἐννόημα
  • !

    Τὰ λεγόμενα μέσα ἐνημερώσεως

    τὶς περισσότερες φορὲς δὲν εἶναι

    παρὰ ἡ πιὸ καλοστημένη λαιμητόμος της ἀλήθειας.

Ἡ κοινὴ γνώμη

 

Ὁ Θεὸς νὰ σὲ φυλάει ἀπ’ τοὺς ἀνθρώπους

ὅταν μποροῦν νὰ ψεύδονται

καὶ μάλιστα δημόσια.

Τὰ λεγόμενα μέσα ἐνημερώσεως

τὶς περισσότερες φορὲς δὲν εἶναι

παρὰ ἡ πιὸ καλοστημένη λαιμητόμος της ἀλήθειας.

Φτάνει νὰ μπορεῖ ἕνας νὰ τυπώσει τὸ ψέμα του σ’ ἕνα ἡμερήσιο φύλλο

κι ὕστερα ξέρει πὼς σὲ λίγο ἄπειρα στόματα

θὰ ἐπαναλάβουν τὸ ἴδιο ψέμα γιὰ ἀλήθεια

δίχως περίσκεψη καὶ δίχως αἰδῶ.

Ἐνδιαφέρουσα ἱστορία

αὐτὴ ἡ ἀλχημεία τοῦ Τύπου∙

ἕνας ἄνθρωπος κρύβεται πίσω ἀπ’ τὸ τυπωμένο χαρτὶ

κι αὐθαδιάζει ἐν ὀνόματι τῆς κοινῆς γνώμης

– ποὺ ποτὲ δὲν τὴν ρώτησε μήτε τὸν ξέρει –

βέβαιος μάλιστα πὼς ἡ κοινὴ γνώμη δὲν θὰ διαφωνήσει

ἁπλούστατα, γιατί κοινὴ γνώμη δὲν ὑπάρχει

περ’ ἂπ’ τὸ φάντασμα ποὺ αὐτὸς χαλκεύει ὁ ἀσυνείδητος ταχυδακτυλουργός!