“24 ΩΡΕΣ” μὲ τὸν Μητροπολίτη Λεμεσοῦ, κ. Ἀθανάσιο ἀπὸ τὸ κανάλι Ἄλφα Κύπρου

“24 ΩΡΕΣ” με τον Μητροπολίτη Λεμεσού, κ. Αθανάσιο από το κανάλι Άλφα Κύπρου