2022 χρόνια ἄφθορο τὸ λείψανο τῆς ἁγίας Ἄννας στὸ Ἅγιον Ὅρος – Γέροντας Ἄνθιμος †

2022 χρόνια ἅφθορο τό λείψανο τῆς ἁγίας Ἄννας στό Ἅγιον Ὀρος
Ο Θεοφόρος Άγιος Γέροντας Άνθιμος έζησε στη Σκήτη της Αγίας Άννης στο Άγιον Όρος.
Τα ευωδιάζοντα λείψανά του μαρτυρούν την αγιότητά του. Τα παιδικά χρόνια, η ασκητική ζωή του, τα θαύματα μετά την κοίμησή του. ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ διάρκειας 77 λεπτών. DVD authoring. Έκδοση ιερού ησυχαστηρίου “Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ”, (του Αγίου Πορφυρίου).
Απαγορεύται η μεταφόρτωση της ταινίας στο You Tube κ.α. https://www.youtube.com/watch?v=9boPR… https://www.youtube.com/watch?v=9boPR…
Copyright: Ι.Γ.Η.Μ. ΣΩΤΗΡΟΣ