Ἡ οἰκογένεια σήμερα – Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος †

Η οικογένεια σήμερα
Ομιλεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος.