Ἅγιος Ἱερώνυμος ὁ Κρηνιώτης,ὁ Σιμωνοπετρίτης,ὁ ταπεινός,ὁ ἐλεήμων – Γέρων Ἐλισαῖος Σιμωνοπετρίτης

Άγιος Ιερώνυμος ο Κρηνιώτης,ο Σιμωνοπετρίτης,ο ταπεινός,ο ελεήμων
Ομιλεί ο Γέρων Ελισαίος Σιμωνοπετρίτης.
Κυριακή 27/03/2022-Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς.