Ὁ Προφήτης Ἰωνὰς – Μητρ. Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεος

Ὁ Προφήτης Ἰωνᾶς
Ἐκπομπὴ 52η. Ὁ Προφήτης Ἰωνᾶς. 15 Φεβρουαρίου 2018, Ναυπάκτου Ἱερόθεος.
ΛΥΧΝΟΣ TV – Τηλεοπτικὸς Σταθμὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν Ἐκπομπὴ τοῦ 2017-18: «Θεολογία Γεγονότων» Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος: Ὁ Προφήτης Ἰωνᾶς. Ἐκπομπὴ 52η, 15 Φεβρουαρίου 2018