Ὑπεραγία Θεοτόκος

Ορθόδοξες εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου.Είναι όμορφες, πνευματικά έργα τέχνης. Έχει γίνει μορφοποίηση από διάφορες εικόνες για να δείτε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ τους. Μουσική: Αιώνια Ελπίδα από τον Kevin MacLeod.
Orthodox Christian icons are beautiful, spiritual works of art. Here, I morphed a selection to see the similarities and differences between styles. Music: Eternal Hope by Kevin MacLeod.