Ὑπάρχει ζωὴ πρὶν ἀπὸ τὸν θάνατο; – Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης Παῦλος †

Ὑπάρχει ζωή πρίν από τόν θάνατο;
Ομιλεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Σισανίου καί Σιατίστης Παύλος.
19-10-2015