Ὑπάρχει ζωή πρὶν τὸν θάνατο;

Υπάρχει ζωή πριν τον θάνατο
Ομιλεί ο Δήμητρης Καραγιάννης