Ὅσο πιὸ καλὰ γνωρίζουμε τὸν ἑαυτό μας, τόσο πιὸ πολὺ ἀγαπᾶμε τὸν πλησίον μας – π. Νικηφόρος Κοντογιάννης

Όσο πιο καλά γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τόσο πιο πολύ αγαπάμε τον πλησίον μας
Ομιλεί ο π. Νικηφόρος Κοντογιάννης.
Ιερός Ναός Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης
Λειτουργικά κηρύγματα Κυριακή “ΙΒ΄ Ματθαίου” 30 Αυγούστου 2020
Θέμα: “Όσο πιο καλά γνωρίζουμε τον εαυτό μας, τόσο πιο πολύ αγαπάμε τον πλησίον μας” (Ματθ. ιβ΄ 16-26) – π. Νικηφόρος Κοντογιάννης

Κυριακή ΙΒ Ματθαίου π. Νικηφόρος