Ὁ ὑπάλληλος

Ο Υπάλληλος
Τα ανθρώπινα απόβλητα πληθαίνουν καθημερινά. Οι “έφεδροι” της εργασίας και οι “ευνοημένοι” που έχουν διατηρήσει τη δουλειά τους σε ένα περιβάλλον εντεινόμενης ανασφάλειας και εργασιακών σχέσεων και απολαβών που όλο και περισσότερο θα θυμίζουν διηγήσεις μυθιστορημάτων άλλων αιώνων, θα αλληλοσπαραχθούν καθώς το κυρίαρχο μοντέλο της μισθωτής εργασίας σιγά σιγά εξαφανίζεται από το χάρτη, έναντι κάποιου νέου που ακόμα δεν έχει προβλεφθεί (ή εξηγηθεί) επαρκώς. Όλοι σκλάβοι όλων φαίνεται να ισχυρίζεται τελικώς το απαισιόδοξο (;) αυτό βίντεο και μένει στον καθένα να αξιολογήσει το μέλλον που βλέπει να διαμορφώνεται.