Ὁ Ὅσιος τελώνης – Γέρων Μωυσῆς Ἁγιορείτης

Ο Όσιος τελώνης – Γέρων Μωυσής Αγιορείτης
Ένας θαυμάσιος σχολιασμός, με τρόπο απολύτως ποιητικό, της παραβολής του Τελώνου και Φαρισαίου (1η Κυριακή Τριωδίου).

Από τον μακαριστό γέροντα Μωυσή τον Αγιορείτη.
Διοργάνωση: Ι. Ν. Αγίου Φωτίου Θεσσαλονίκης (από το κανάλι 4Ε)