Ὁ Ἱεράρχης τῶν πέντε ἠπείρων

Ο Ιεράρχης των πέντε Ηπείρων (Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος)
Ο δημοσιογράφος Άρης Σκιαδόπουλος στην εκπομπή του Νυχτερινός Επισκέπτης παίρνει συνέντευξη από τον ιεράρχη Αναστάσιο, αρχιεπίσκοπο Αλβανίας. Γίνονται αναφορές στα στοιχεία της προσωπικότητας του ιεράρχη και στις σπουδές του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης γίνεται φανερή η άποψη του ιεράρχη για την Ορθοδοξία και οι λόγοι που επέλεξε να την υπηρετήσει έπειτα από μελέτη, αφού οι σπουδές του αφορούσαν στις θρησκείες του κόσμου. Ο Αναστάσιος αναφέρεται στη ζωή του, στην πανεπιστημιακή του πορεία, στους λαούς που μαζί τους έζησε και στο ιεραποστολικό του έργο. Εξηγεί πώς του έγινε η πρόταση από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, ποιες διαδικασίες τον ανέδειξαν Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή στην ιστορία αυτού του λαού, και ποιες ενέργειες θεωρεί ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί.