Ὁ ἔφηβος ποὺ ἀντιδρᾶ καὶ ἀμφισβητεῖ

Ο Έφηβος που αντιδρά και αμφισβητεί.
Ομιλεί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος