Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης

Ο Αγ. Ιωάννης ο Σιναϊτης – π. Φιλήμων Σταυρονικήτα
Ομιλία του πατρός Φιλήμονα από την Ι.Μ. Σταυρονικήτα, στον Ι.Ν. Αγ. Φωτίου του Μεγάλου στη Θεσσαλονίκη στις 29 Μαρτίου 2009