Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσος μὲ τὸν Ἅγιο Ἰάκωβο Τσαλίκη (Λόγος Γέροντα Γαβριὴλ)

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος με τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη (Λόγος Γέροντα Γαβριήλ)