Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων Κέρκυρας

Ο Άγιος Σπυρίδων Κέρκυρας.
Ένα αφιέρωμα της Δέσποινας Σ. Κουτρουμπά.