Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὁ ἐν Αἰγίνῃ

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ὁ ἐν Αἰγίνῃ.
Μία εργασία του εκπαιδευτικού Θεολόγου-Φιλολόγου π. Γεωργίου Δορμπαράκη προς τους μαθητές.