Ὁ Ἅγιος Γεώργιος καὶ ὁ δράκος

Ο Άγιος Γεώργιος και ο δράκος
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΚΟΝΑΣ
Γεωργιανὰ κινούμενα σχέδια
Ἡ ταινία ἀναφέρεται στὸ μέγα καὶ παράδοξον θαῦμα ποὺ ἐπιτέλεσε ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος, δηλαδὴ στὴν ἐξόντωση τοῦ φοβεροῦ δράκοντος, ὅπως τὸ βλέπουμε στὴν Ἁγία Εἰκόνα του.