Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος Κεφαλληνίας, Ντοκιμαντὲρ

Ο Άγιος Γεράσιμος Κεφαλληνίας, Ντοκιμαντέρ