Ὁ Ἄσωτος καὶ ἐμεῖς

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΣΩΤΟΣ
Ομιλία του π. Ιωακείμ Καρεώτη Αγιορείτη
στην Χριστιανική Στέγη Πατρών

Ιερομόναχος π.Ιωακείμ Καρεώτης

Πηγή : i-m-patron.gr