Ὁ Ἄγ. Παϊσιος στὴ φυλακή μὲ ἔμαθε τὴν Ἁγία Γραφὴ

Ο Άγ. Παϊσιος στη φυλακή,με μαθε την Αγία Γραφή
Ο Άγιος Παϊσιος ερχόταν στη φυλακή με μάθαινε να μελετάω την Αγία Γραφή.
Ακόμη ομιλεί ο ιερομόναχος Ειρηναίος για τον Άγιο Παϊσιο.