Ὁ π. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος

Ο π. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος.
Αρχιμανδρίτης π. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος(1977-1964)
Ιδρυτής Κατηχητικών Σχολείων και Αναπλαστικής Σχολής Πατρών
50 χρόνια από την κοίμηση του π. Γερβασίου Παρασκευόπουλου