Ὁ προφήτης Ἰωνᾶς καὶ οἱ Νινευίτες

Ο προφήτης Ιωνάς και οι Νινευίτες (βίντεο για παιδιά).

Πηγή : Απόψεις για τη Μονή Βατοπαιδίου (και όχι μόνο) vatopaidi.wordpress.com