Ὁ πνευματικός ἀγώνας στὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Ο πνευματικός αγώνας στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, Γεώργιος Μαντζαρίδης,