Ὁ Παπαδιαμάντης μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Δύσης – Δημήτρης Μαυρόπουλος

Ο Παπαδιαμάντης μεταξύ Ελλάδας και Δύσης
O Δημήτρης Μαυρόπουλος μίλησε για το έργο του Παπαδιαμάντη που, κατά την άποψή του, συνιστά «έναν διάλογο με τα πνευματικά και πολιτικά ρεύματα της εποχής του. Διάλογο που γίνεται υπογείως, με υπαινιγμούς, και απευθύνεται κυρίως τους πνευματικούς ταγούς του τόπου του. Μια — κατ’ ουσίαν — κριτική και προφητική στάση και θέση σε σχέση με άξονες αναφοράς που ήδη έχουν διαμορφωθεί ή τείνουν να διαμορφωθούν στο νεοπαγές κράτος και στην κοινωνία του. Αφετηρία και τέλος της κριτικής του στάσης είναι ο Ορθοδοξία», υποστηρίζοντας πως «στο διάλογο αυτό ο «τρόπος» της Δύσης αποτελεί εκτροπή από τη συνθήκη αληθούς ζωής, όπως την αντιλαμβάνεται και την ζει μέσα στον «τρόπο» της ορθόδοξης ελληνικής παράδοσης.

Η ορθόδοξη ελληνική παράδοση και η σχέση της με τα χριστιανικά ρεύματα της Δύσης, απασχόλησε την πρώτη εκδήλωση του Κύκλου «Η Ελλάδα και η Δύση» στο πλαίσιο του Megaron Plus. ( Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013)