Ὁ οὐρανὸς στὴ γῆ

Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός “ Ἐν Ψαλμοῖς ”.

Συμμετέχουν:
Παναγής Μιχαλιτσιάνος
Σωτήρης Γεντής
Επιφάνιος Σωτηρόπουλος
Παναγιώτης Νταβράζος
Αλέξης Κυριακόπουλος
Παναγιώτης Κυριακόπουλος

Ευχαριστίες στον κ. Λυκούργο Μαρκούδη που ανέλαβε την απόδοση των κειμένων.

Ευχαριστίες στους Χριστόφορο Ράπτη, Λεωνίδα Ράπτη, Δημήτρη Σιαφλά και Σαράντο Καστανιά για την επιμέλεια τους στην παρουσίαση της ανάλυσης της Θείας Λειτουργίας.