Ὁ Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων μιλᾶ στὸ Rise ΤV

Ο Μητροπολίτης Αντινόης Παντελεήμων μιλά στο Rise ΤV
O Μητροπολίτης Αντινόης Παντελεήμων για τις τρομερές στιγμές στην Αφρική | RISE TV
Ο Μητροπολίτης Αντινόης Παντελεήμων μιλά στο Rise ΤV για τα όσα έζησε στα πάνω από 20 χρόνια που διακόνησε στην Αφρική.
Η πείνα, η λέπρα, η εξαθλίωση που συνάντησε αλλά και η πραγματική αγάπη που βρήκε στους ανθρώπους εκεί.
Τα μαθήματα που έλαβε. RISE TV

| Η τηλεόραση που θέλεις να βλέπεις