Ὁ Θεὸς εἶναι παντοῦ

Ο Θεός είναι παντού
Διδακτικές παραβολές
Χριστιανική ορθόδοξη ταινία μικρού μήκους.