Ὁ Δημοσθένης καὶ τὰ κοτόπουλά του

Ο Δημοσθένης Βλάχος (στη Νικόκλεια Σερρών) και τα κοτόπουλά του.
Ο Δημοσθένης Βλάχος  συμμετέχει στο Πανελλαδικό Δίκτυο Ανταλλαγής Αγαθών και Υπηρεσιών Χωρίς Χρήματα, του Πελίτι.

Προσφέρει:

· μέλι

· μελίσσια

· τεχνογνωσία για βιολογική μελισσοκομία

· εντόπια κοτοπουλάκια