Ὁ γλάρος Ἰωνάθαν

Ο γλάρος Ιωνάθαν
Περίληψη από το έργο του Ρίτσαρντ Μπαχ “Ο γλάρος Ιωνάθαν Λίβιγκστον”