Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος ὡς Ἁγιορείτης | Γέρων Μωυσῆς Ἁγιορείτης

Ο Γέροντας Σωφρόνιος ως Αγιορείτης| Γέρων Μωυσής Αγιορείτης
Εισήγηση του Γέροντος Μωυσέως Αγιορείτου (+2014) από το Διορθόδοξο Επιστημονικό Συνέδριο «Γέροντας Σωφρόνιος – Ο θεολόγος του ακτίστου Φωτός», που διοργάνωσε η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου και το Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός και έγινε στην Αθήνα 19-21 Οκτωβρίου 2007 Ολόκληρο το Συνέδριο θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε στο διαδικτυακό τηλεοπτικό κανάλι της Πεμπτουσίας